Utrata wagi – jak schudnąć?

0
Rate this post

2. Korzystanie z Internetu w otoczeniu medycznym. Powyższe cechy zwykle nie są w zasadzie najbardziej odpowiednie do dostarczania informacji wysoce wyspecjalizowanym grupom, na przykład w przypadku łazienki. Lekarze Medical Library potrzebują specjalistycznych źródeł wiedzy, w języku, który znają, z profesjonalną metodą i zapewniającą minimalną jakość.

Problem jakości jest jednym z najbardziej niepokojących z punktu widzenia profesjonalnego wykorzystania Internetu przez lekarzy. W przypadku tej metody jego brak powoduje, że nierzetelne lub poza kontekstowe informacje mogą być wykorzystywane do podejmowania decyzji, z ryzykiem, jakie może to coraz bardziej stanowić dla zdrowia ludzi (Eisenbah i Diepgen, TL 1998). Należy jednak zaznaczyć, że niebezpieczeństwo to wzrasta, gdy osobą Medical Library posiadającą wiedzę jest sam pacjent lub większość osób, ponieważ nie ma on eksperckiego kryterium, które pozwala mu ścigać zawartość dokumentu z większą surowością.

Zrzucanie kilogramów – jak schudnąć?

Ta nieregularna wysoka jakość zakłada, że dokumentacja stanowi problem dodany do już i tak Medycyna trudnego zadania odzyskiwania danych w otoczeniu tak anarchicznym i uciążliwym jak sieć, ponieważ zmusza ich do zajęcia dodatkowego czasu na ustalenie i sprawdzenie tych danych lekarz ze śladami jakości . W rezultacie dostarczanie wyspecjalizowanych plecy, szyja danych szło w parze z tworzeniem portali tematycznych, a także projektowaniem narzędzi ułatwiających każdą nawigację (katalogi lub indeksy i metadatalogi) oraz przywracanie (serps, silniki metasearch, selektywne chirurg rozpowszechnianie przez firmy wiedzy i baz danych zasobów netto).

Wśród wszystkich tych narzędzi nasze zainteresowanie koncentruje się na internetowych bazach wiedzy o zasobach (zwykle nazywanych bramami tematycznymi), ponieważ są to opcje o porównywalnych cechach z dobrze znanymi bazami bibliograficznymi, które pojawiły się w ich czasach w celu poprawy dostępu do wszechświat wiedzy o nadmiernych pomiarach i niepowstrzymanym postępie.

Medyczne bazy danych przydatnych zasobów internetowych. Bazy danych zasobów internetowych dziedziczą swoje podstawy przede wszystkim na podstawie grupy informacji i znormalizowanego opisu źródeł wiedzy z ich precedensów, jednak stoją przed dwoma głównymi wyzwaniami, które odróżniają je kręgarz(chiropraktyk) od wcześniejszych: niestabilność Internetu i wysoka jakość wiedzy. Pierwszy będzie problemem dla utrzymania i przetrwania tego produktu dokumentalnego, testosteron drugi określi jego przydatność dla konsumenta.

Skuteczne sposoby na odchudzanie

Są to źródła wiedzy opisujące źródła sieciowe w wyspecjalizowanym temacie, w tym konkretnym przypadku Narkotyki. W celu jego opracowania konieczne jest opracowanie systematycznych procedur lokalizacji, wyboru, opisu, klasyfikacji i indeksowania przez specjalistów informacji i specjalistów w tej dziedzinie. Procedury te pozwalają uzyskać produkt dokumentalny o dużej wartości dodanej.

Pod względem funkcji starano się oferować wyszukiwanie danych w wybranej dyscyplinie w bardzo selektywny sposób i dostosowując się do potrzeb konsumenta, zapewniając im oszczędność wysiłku i czasu w pozyskiwaniu pomocnych informacji. Ogólnie rzecz biorąc, są to dość rzadkie narzędzia, które wymagają wielkiego wysiłku umysłowego i są bardzo pomocne dla każdego doktora, bibliotekarza i specjalisty wiedzy. Wśród nich warto podkreślić niektóre bardzo skonsolidowane bazy danych, takie jak angielski OMNI (Organizing Medical Networked Data) -, francuski katalog CisMEF i indeks witryn internetowych Médicaux Francophones lub American BioSites – wirtualny katalog wybranych zasobów internetowych w ramach nauk biomedycznych i Medical Matrix

4. Qreme – wysokiej jakości zasoby medyczne
QR e ME jest produktem o wartości dodanej Cyfrowej Biblioteki Medycznej (BMV) COMV (oficjalny Wydział Lekarski Walencji) (ryc. 1). Ta biblioteka jest produktem opracowanym i utrzymywanym przez naukowców z Wydziału Dokumentacji Instytutu Historii Nauki i Dokumentacji CHIRURGIA PLASTYCZNA I OPIEKA ZDROWOTNA López Piñero (CSIC-College of Valencia) i działa od kwietnia 2002 r. Wejście do BMV i QR e ME to ograniczone do dokumentów COMV za pomocą hasła i loginu.

Medical Library – szyja – lekarz – plecy – kręgarz(chiropraktyk)

Celem QReME jest zaoferowanie członkom szybkiego dostępu do wysokiej jakości danych do podejmowania decyzji, minimalizując czas potrzebny do ich zlokalizowania i ułatwiając ich użycie. Przeglądarki QR i ME to dokumenty w prowincji Walencja, bez względu na to, czy ich poświęcenie to pomoc, analiza, nauczanie czy administracja. cztery.1. Opcje bazy danych Qreme

Jednostka opisu w bazie danych QReMe jest użytecznym zasobem, rozumianym jako odchudzanie dowolny element (bazy danych, normalne, pełnotekstowe artykuły, przewodniki ruchu, czasopisma, strony internetowe itp.), Który ma adres URL umożliwiający jego bezpośrednią lokalizację. Źródła stron, które je hostują, identyfikuje się poprzez jasne ustalenie tych, którzy odpowiadają za swoje prawa autorskie – jak schudnąć?.
Baza danych zawiera zasoby krajowe i międzynarodowe, które używają dowolnego z języków urzędowych na terytorium hiszpańskim, francuskim, angielskim, niemieckim, portugalskim i włoskim. Geograficzne pochodzenie zasobów może być dowolne, chociaż istnieje kryterium chęci umieszczenia i włączenia źródeł hiszpańskich – jak schudnąć.

Jeśli chodzi o przedmiot, aktywa muszą dbać o różnorodne aspekty medyczne i być zorientowane na zakończenie wszelkich ćwiczeń tego rodzaju specjalistów (pomoc, administracja, badania, instruktaż lub wytrwałość w szkole). Osobom odchudzanie cierpiącym gromadzi się wyłącznie pomocne aktywa, pod warunkiem że mogą one pomóc w relacji z lekarzem. Źródła ciekawości są uwzględnione dla wszystkich specjalizacji medycznych, każda uznana i obecna jako faktyczna, taka jak medycyna alternatywna, leki ratunkowe itp. Informacje można również gromadzić z dowolnego obszaru tematycznego pod warunkiem, że jest to istotne dla wykonywania jak schudnąć wykwalifikowanej i naukowej działalności odchudzanie dokumenty, na przykład informacje demograficzne, legislacyjne lub finansowe.

Testosteron – CHIRURGIA PLASTYCZNA I OPIEKA ZDROWOTNA -chirurg

Zasoby są zlokalizowane przy użyciu wyszukiwarek ad_hoc, zwykle wyszukiwarek (głównie Google, Yahoo i Altavista). Poszukiwania te są ukierunkowane na systematyczną lokalizację konkretnych zasobów po, o ile to możliwe, z góry ustalonej próbie. Sytuacja źródeł o wysokiej wartości, w tym baz danych, książek, czasopism, atlasów i zasobów medycyny opartej na dowodach, ma wyraźny priorytet.

Zasoby są filtrowane zgodnie z minimalnymi wymaganiami. Aby można było wybrać użyteczny zasób i włączyć go do bazy danych, powinna ona być swobodnie dostępna, powinna istnieć wyraźna wzmianka o odpowiedzialności i wiarygodne autorstwo, a także przedstawiać zaktualizowane informacje. Systematycznie wykluczamy zasoby, które mogą być stronami prywatnymi, stronami, których podstawowym materiałem treści jest zarys doświadczeń lub odchudzanie opinii, strony organizacji biznesowych (kliniki lub szpitale niepubliczne, laboratoria farmaceutyczne itp.) Strony reklam materiałów sanitarnych lub technologii , katalog produktów, kolekcje hiperłączy i wiele innych – jak schudnąć?

cztery.2. Katalogowanie, klasyfikacja i indeksacja aktywów. Dla każdego użytecznego zasobu opisano 14 składników: Tytuł w unikalnym języku, adres URL, odpowiedzialny, naród, język, data utworzenia, data zastąpienia, klasyfikacja, specjalność, rodzaj zasobu, słowa kluczowe, streszczenie, data katalogowania, katalogowania. Spośród nich jedenaście stanowi część tych, które reprezentują Dublin Core. Słowa kluczowe są przypisywane w języku naturalnym, jak schudnąć chociaż misja normalizacyjna znajduje się poniżej w języku dokumentalnym DeCS (DeCS, 2004), którego pochodzenie różni się od hiszpańskiego tezaurusa MeSH. Z drugiej strony zarys zawartości podstawowych zasobów (książek, czasopism i baz danych) opiera się na znormalizowanym odchudzanie modelu. czwarty. trzy. Administracja i aktualizacja bazy danych

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj