Szumy w uszach: 6 naturalnych metod, aby je wytrzymać

0
Rate this post

Terapia poznawczo-behawioralna, sofrologia, protetyka dźwięku, Terapia dźwiękiem… zarządzanie opiera się na kilku dyscyplinach, w których szum w uszach staje się chroniczny i może być odbierany jako niepełnosprawność.

Dzwonienie w uszach dotyka co czwartego Polaka. Dźwięki te, postrzegane w jednym lub obu uszach przy braku zewnętrznej stymulacji dźwiękowej, mogą być ciągłe lub przerywane.

W 90% przypadków nie można zidentyfikować przyczyny. To subiektywny szum w uszach. W przeciwnym razie może to być spowodowane zaburzeniem dźwięku, mięśni, naczyń, uderzeniem akustycznym lub zbyt dużą ilością woskowiny. W tych przypadkach mówimy o obiektywnym szumie w uszach.

Do tej pory nie ma leczenia subiektywnego szumu w uszach. Terapia poznawczo-behawioralna, sofrologia, protetyka dźwięku, terapia dźwiękiem… Pomagają zmniejszyć dyskomfort w codziennym życiu (na który skarży się 20% ludzi), szczególnie wpływając na związane z nimi objawy (stres, lęk, depresja, zaburzenia snu…).

Ostrzeżenie: pojawienie się szumu w uszach, który utrzymuje się z czasem, powinno skłonić do konsultacji z lekarzem rodzinnym lub laryngologiem, aby wykluczyć wszelkie patologie wymagające pomocy medycznej.

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT)

Pierwotnie wskazana w leczeniu depresji, terapia poznawczo-behawioralna (CBT) jest obecnie stosowana w celu zmniejszenia objawów depresyjnych związanych z szumem w uszach i poprawy jakości życia pacjentów cierpiących na nią.

CBT pozwala osobom z subiektywnym szumem w uszach rozogniskować się od hałasu. Mózg uczy się już nie skupiać się na szumach usznych, aby zmniejszyć dyskomfort.

Terapia poznawczo-behawioralnaPraktykowana przez psychologa, CBT to krótka terapia, a mianowicie dziesięć sesji rozłożonych na około 6 miesięcy. Terapia skupiająca się wyłącznie na szumach usznych rozpoczyna się od oceny poziomu niepełnosprawności spowodowanego postrzeganiem szumu w uszach za pomocą kwestionariusza (Thi, Tinnitus handicap Inventory) i być może stanu depresyjnego i lękowego pacjenta. Terapia odbywa się wokół trzech osi :

  • Podejście poznawcze: psycholog pomaga pacjentowi zrozumieć pochodzenie problemu i pracuje z nim nad wszystkimi automatycznymi myślami, które powodują szum w uszach;
  • Podejście emocjonalne: terapeuta zainteresuje się negatywnymi emocjami wywołanymi szumem w uszach, próbując je zmniejszyć poprzez spójność serca;
  • Psycholog pomoże pacjentowi odzyskać miejsca, których wcześniej unikał, i skonfrontować je uspokajająco, aby nie podlegać już jego strategiom unikania.

Sofrologia

Sofrologia może uzupełniać CBT w zarządzaniu subiektywnym szumem w uszach. Sofrologia nie tłumi szumu w uszach. Pomaga pacjentom samodzielnie radzić sobie z dyskomfortem poprzez wdrażanie strategii obejmujących oddychanie, uważność lub obrazowanie umysłowe.

Patricia Greven, sofrolog specjalizujący się w szumach usznych, stworzyła protokół sofrologii specjalnie dostosowany do szumu w uszach. Skupia się wokół czterech osi :

  1. Komponent poznawczy: sofrolog zaczyna od słuchania i informowania pacjenta o jego problemie, aby mógł lepiej zrozumieć jegoobjawy ;
  2. Komponent sensoryczny: terapeuta sugeruje konkretne techniki, aby pomóc pacjentowi odkryć nowe doznania cielesne i słuchowe oraz stopniowo zintegrować pasożytniczy dźwięk ze środowiskiem dźwiękowym ;
  3. Składnik emocjonalny: sofrolog sugeruje pacjentowi strategie, aby nie ulegał negatywnym emocjom (stresowi, lękowi) wywołanym szumem w uszach i dzięki temu sam odzyskiwał wewnętrzny spokój ;
  4. Składnik behawioralny: terapeuta zapewnia, że pacjent jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z atakiem szumu w uszach, co pozwala mu poprawić jakość życia.

Ten protokół sofrologicznego wyparcia szumu w uszach obejmuje 8 sesji w ciągu 2-4 miesięcy. Praktykowany od ponad 10 lat przez wielu sofrologów przeszkolonych przez Patricię Greven, został po raz pierwszy oceniony w badaniu przeprowadzonym na 140 pacjentach. Wyniki pokazują zmniejszenie niepełnosprawności dla zdecydowanej większości uczestników, szczególnie tych, którzy mieli wysoki wynik THI (wysoki wskaźnik niepełnosprawności potwierdzony kwestionariuszem THI) na początku protokołu.

Zobacz także

“Ta wczesna ocena jest ważnym krokiem w uznaniu sofrologii za zarządzanie szumem w Sofrologiauszach. Protokół ten pozwala pacjentom w uszach stać się autonomicznymi w radzeniu sobie z pasożytniczym hałasem”, z zadowoleniem przyjmuje Patricia Greven.

W przeciwieństwie do CBT, sofrologia nie jest jedną ze sprawdzonych metod leczenia szumu w uszach. Zachęcające wyniki tej pierwszej oceny należy potwierdzić dodatkowymi badaniami z grupą kontrolną.

Medytacja uważności

Według badań opublikowanych w czasopiśmie medycznym Ear and Hearing, medytacja uważności będzie skuteczna w lepszym życiu z szumem w uszach. Autorzy badania porównali terapię poznawczą opartą na uważności (lub uważność opartą na terapii poznawczej, MBCT) z sofrologią, aby złagodzić szum w uszach.

W tym celu 75 pacjentów z szumem usznym przeszło sesje MBCT lub sesje sofrologiczne. W tym samym czasie 182 pacjentów z przewlekłym szumem usznym przetestowało uważność. Wyniki wykazały, że leczenie MBCT było bardziej skuteczne niż sofrologia w zmniejszaniu nasilenia szumu w uszach i że efekty trwały dłużej.

Hipnoza

Podobnie jak CBT i sofrologia, hipnoza w leczeniu szumu w uszach jest krótką terapią wymagającą od jednej do pięciu sesji. Celem hipnozy jest pomoc pacjentowi w pozbyciu się świadomego niepokojącego postrzegania szumu w uszach.

To “zwiększa zdolność radzenia sobie z szumami usznymi i związanymi z nimi objawami : stresem, depresją i zaburzeniami snu” – mówi hipnoterapeuta Dr Ravo Teissier na konferencji. Stan hipnotyczny służy do oferowania pacjentowi kreatywnych sposobów i rozwiązań w celu złagodzenia dyskomfortu spowodowanego szumem w uszach.

Hipnoza“Według badań od 65 do 75 procent osób z szumami usznymi skorzystałoby z tej techniki. 36 % osób odpornych na jakąkolwiek inną formę terapii przywróci ogólne samopoczucie dzięki hipnozie” – mówi dr Ravo Teissier.

Słuchaj białego szumu

Terapia dźwiękiem polega na maskowaniu szumu w uszach za pomocą generatora białego szumu. Odbywa się za pośrednictwem specjalisty. “Po wykonaniu szumu w uszach protetyk dźwięku umieszcza aparat słuchowy na uszach lub uszach dotkniętych szumem. Przekazuje inny dźwięk, który może tłumić szum w uszach, dzięki czemu pacjent mniej odczuwa pasożytniczy hałas” – mówi dr Davayo.

Noszenie aparatu słuchowego trwa zwykle tylko kilka miesięcy, maksymalnie rok. “To krótkie leczenie jest zwykle odpowiednie dla młodszych pacjentów, a nie dla pacjentów z szumami usznymi w wieku powyżej 50 lat”, mówi ENT.