Ruszyło Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK

Wczoraj – 25.04.13 – uroczyście otwarto Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Centrum jest pierwszą jednostką na tej uczelni produkt powołaną tylko i wyłącznie do prowadzenia badań naukowych. W Centrum na początek będą realizowane cztery główne projekty badawcze: Genomika funkcjonalna w badaniach biologicznych i biomedycznychCentrum Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych, Zespół Interdyscyplinarnej Fizyki i Informatyki, Innowacyjne techniki badania mózgu człowieka w zdrowiu i chorobie.produkt
Nowoczesne, znakomicie zdrowie wyposażone centrum zostało zbudowane w miasteczku uniwersyteckim na terenie toruńskich Bielan. W  zdrowie obiekcie o powierzchni 4,5 tys. m kw. powstało aż 60 laboratoriów. Wartość inwestycji, obejmującej również zakup sprzętu wyniósł 71,5 mln zł, z czego 49,8 mln zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.