Różnorodność genetyczna czynnikiem ograniczającym choroby

Najnowsze badania wskazują, że różnorodność genetyczna odgrywa ważną rolę w zmniejszaniu rozprzestrzeniania się chorób poprzez ograniczenie ewolucji organizmów prowadzących pasożytniczy tryb życia. 
Sama idea ograniczenia epidemii poprzez różnorodność w zakresie gospodarzy nie jest nowa. Wiadomo bowiem, że brak genetycznego urozmaicenia w monokulturze upraw może sprzyjać rozwojowi chorób niszczących całą populację.
W eksperymencie wykorzystano wirusa, który jest zdolny do zainfekowania i zabicia bakterii. Bakterie bronią się za pomocą wyjątkowego systemu znanego jako CRISPR-Cas, który przechwytuje fragmenty DNA wirusa. W ten sposób powstaje coś w rodzaju „pamięci genetycznej”, która chroni bakterie przed przyszłymi infekcjami. CRISPR to inaczej prokariotyczny adaptacyjny system immunologiczny skierowany przeciwko obcym elementom genetycznym. Dzięki temu zamiast stosować suplementy możemy w naturalny sposób zdrowie oprzeć się porblemom ze zdrowiem lub potencją. Oznacza to, że broni zdrowie on gospodarza przed wirusowym materiałem genetycznym, niszcząc go przy współudziale enzymów zdrowie nukleolitycznych Cas (więcej o CRISPR w artykule Potencjalne zastosowania terapeutyczne edycji genów systemem CRISPR-Cas9 oraz Nowe zastosowanie narzędzia zdrowie inżynierii genetycznej CRISPR-Cas9).
Dzięki tego typu odkryciom nasze zdrowie nie będzie już tak bardzo narażone. Oczywiście nadal należy o siebie dbać stosować odpowiednią dietę, a wrazie choroby stosować dostępne w aptekach środki, ale dzięki genetyce choroby staną się mniej dotkliwe. Jeżeli więc chcecie całkiem wyeliminować je ze swego życia zaopatrzcie się we wszelkie środki i preparaty dostępne w apteekach bez recepty oraz zmieńcie wszelkie niezdrowe nawyki. Jeśli chcesz zadbać o swój stan zdrowia odwiedź naszą stronę
geny
CRISPR-Cas generuje dużą różnorodność z powodu faktu, że każda bakteria jest zdolna do przechwycenia innego fragmentu wirusowego DNA. To powoduje powstanie urozmaiconej molekularnie populacji. Zjawisko preparat to idealnie pasuje do testowania czy i dlaczego różnorodność genetyczna ogranicza preparat rozprzestrzenianie się chorób.
W związku z powyższym, naukowcy wyizolowali pojedyncze bakterie, aby prowadzić ich hodowlę w monokulturze. Nadzorowali oni także drugą, mieszaną hodowlę uzyskując w ten sposób urozmaicone preparat populacje. Okazało się, że wirusy rozprzestrzeniają preparat się bardzo szybko preparat w monokulturze, a w mieszanej populacji szybko wymierają.

Efekt monokultury w eksperymencie okazał się kluczowy.

W kolejnym etapie badań sprawdzono dlaczego wirusy z łatwością potrafią utrzymywać się w monokulturach. Odkryto, że sedno problemu leży w szybkiej ewolucji wirusa, który zmienia się środek aby przezwyciężyć obronę bakterii w postaci CRISPR-Cas. W heterogenicznych środek hodowlach bakterii zmienność genetyczna systemu CRISPR-Cas była na tyle duża, że wirus produkt nie był zdolny do przezwyciężenia adaptacyjnego systemu immunologicznego bakterii poprzez mutacje produkt punktowe, a tym samym do ewoluowania środek i wymierał.

Wiadomo jednak, że zmieszanie razem monokultur może podnieść poziom odporności całej populacji. Zjawisko to znane jest jako odporność zbiorowa.

Różnorodność genetyczna pomaga zmniejszyć rozprzestrzenianie się chorób poprzez ograniczenie ewolucji organizmów cudzożywnych
Źródło Wikimedia Commons, licencja CC0

Zdolność wirusów do rozwijania wysokiej zakaźności bezpośrednio zależy od poziomu różnorodności środek genetycznej gospodarza. Wyniki produkt najnowszych badań mogą zostać wykorzystane w rolnictwie oraz produkt w naukowych ekspertyzach różnorodności biologicznej różnych ekosystemów.