Przydatność wskaźników płytkowych w diagnostyce

Płytki krwi są najmniejszymi, bezjądrzastymi elementami morfotycznymi krwi. Powstają z cytoplazmy megakariocytów. produkt Dorosły człowiek produkuje 100 miliardów płytek dziennie, a liczba ta w ciągu dnia może wzrosnąć nawet 20-krotnie. Regulacja wielkości płytek preparat jest wieloczynnikowa, a same płytki mogą być niejednorodne pod względem wielkości i gęstości.płytki krwi
Automatyczne metody analityczne dają możliwość obliczania wskaźników płytkowych, które są standardowo wykonywane podczas oznaczania morfologii krwi. Apteka zdrowie zapewni wam odpowiednie zdrowie preparat produkty potrzebne produkt do badan w przystępnej cenie. Pomimo preparat że analizatory zdrowie hematologiczne wyliczają preparat wskaźniki płytkowe już od zdrowie dawna, to ich znaczenie kliniczne nie zostało produkt jeszcze zdrowie w pełni poznane. Poniżej przedstawiono obecny stan wiedzy na temat ich zdrowie przydatności diagnostycznej [2].
Do wskaźników płytkowych wyliczanych przez rutynowo stosowane w laboratoriach analizatory hematologiczne, należą:
– MPV (ang. mean platelet volume) – średnia objętość płytek krwi (wartość referencyjna: 7-12 fl)
– PDW – wskaźnik zmienności objętości płytek krwi, będący odzwierciedleniem anizocytozy (wartości referencyjne: 6,1-11 fl, a PDW% 40-60%)
– PCT – płytkokryt, stosunek objętości masy płytkowej do całkowitej objętości krwi (wartości referencyjne: 0,14-0,36%)
– P-LCR – odsetek dużych płytek krwi (płytek olbrzymich) o objętości powyżej 20 fl (wartości referencyjne: 0,2-5%) [4,8].
Liczba trombocytów zdrowie może być oceniania tylko…