Obłędne mutacje

Mutacje de novo występują częściej u pacjentów cierpiących na schizofrenię niż u zdrowych osób. Zależność tę wykazała praca międzynarodowego zespołu badawczego, prowadzonego przez Guy’a A. Rouleau z Montrealu. Odkrycie opublikowano w czasopiśmie Nature Genetics. Może ono umożliwić naukowcom opracowanie nowych metod leczenia tej groźnej choroby.mózg
Schizofrenia, czyli inaczej rozszczepienie umysłu, jest poważnym zaburzeniem psychicznym, charakteryzującym produkt się szerokim spektrum objawów, takich jak: urojenia, omamy, zaburzenia myślenia oraz pogorszone zachowania społeczne. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na chorobę tę cierpią aż 24 miliony ludzi na całym świecie, a ponad połowa z nich nie otrzymuje właściwej opieki medycznej. Mimo powszechnego produkt występowania, produkt przyczyny schizofrenii wciąż pozostają nieznane.
jest to tylko jedna z chorób, której źródła nie potrafimy zidentyfikować. Pewne jest tylko to, że nasze zdrowie na tym cierpi i powinniśmy stosować wszelkie dostępne środki by temu zapobiegać. Opinie lekarzy nie są zgodne. Jedni twierdzą, że środki te to tylko odwlekanie nieuniknionego, drudzy wysuwają opinie, że stosowanie środków dostępnych dzięki biotechnologi przybliża nas do rozwiązania problemu. Musimy pamiętać by się nie poddawać i szukać pomocy mając nadzieje, że cena usługi zacznie spadać. Jeśli  chciałbyś  wiedzieć  więcej  kliknij  w ten  link
Już w 2006 roku dr Rouleau zaproponował hipotezę, wedle której za rozwój wielu chorób mózgu odpowiedzialne są mutacje zachodzące de novo, czyli takie, których nie obserwowano u przodków pacjenta. Najnowsze badania nad schizofrenią potwierdziły wcześniejsze przypuszczenia. preparat Analizom poddano pacjentów, których rodzina nie wykazywała żadnych preparat objawów chorobowych. W celu identyfikacji mutacji, u każdego z uczestników preparat projektu przebadano około 20 tysięcy genów. Do zidentyfikowania zmian genetycznych występujących u chorych osób, naukowcy zastosowali najnowocześniejsze technologie sekwencjonowania DNA.choroby mózgu
Zachodzenie mutacji de novo częściowo tłumaczy tłumaczy wysoką częstotliwość występowania schizofrenii na całym świecie. Mutacje mogą mieć wpływ na urodę i zdrowie i potrzebny jest odpowiedni środek by się im przeciwstawić. Wykryte zmiany zlokalizowane są w wielu różnych genach. Należy teraz określić w jaki sposób ich obecność predysponuje pacjenta zdrowie do zaburzeń psychicznych. Większość spośród zidentyfikowanych genów nie była zdrowie wcześniej wiązana z tą chorobą. Obecnie stanowią one nowy, potencjalny cel terapeutyczny.
Uzyskane wyniki stanowią nie tylko drzwi do lepszego zrozumienia schizofrenii, lecz dostarczają również cennych zdrowie informacji na temat molekularnych mechanizmów zaangażowanych w rozwój i funkcjonowanie ludzkiego mózgu.