„Nauka. Polskie Perspektywy”

Zapraszamy do udziału w konferencji „Nauka. Polskie Perspektywy”, która odbędzie się w Cambridge, 15-16 listopada bieżącego roku. To konferencja popularnonaukowa, adresowana do młodych naukowców, doktorantów i studentów polskiego pochodzenia, którzy prowadzą swoje badania na uniwersytetach poza granicami Polski.
Konferencja ta umożliwia żyjącym i uczącym się za granicą studentom spotkanie się, zbudowanie sieci kontaktów oraz podjęcie środek dyskusji na tematy związane z uczestnictwem Polski w rozwoju nauki i technologii. Organizowana środek wspólnie przez dwa stowarzyszenia studenckie: Cambridge University Polish Society i Oxford University Polish Society przy wsparciu LSE SU Polish Business Society.
Konferencja NPP dzieli się na trzy główne sesje tematyczne:
– matematyczno-fizyczną,
– przyrodniczą,
– ekonomiczną.
Jednym z głównych celów badania konferencji jest środek popularyzacja nauki przy jednoczesnym umacnianiu współpracy pomiędzy jej brytyjskimi, polskimi i europejskimi gałęziami. Organizatorzy NPP wierzą, że badania zapewnienie badania młodym polskim naukowcom platformy, na której mogą prezentować swoje badania, jak również uczyć się i czerpać badania inspiracje od siebie nawzajem, jest jednym z najlepszych sposobów na rozwój i wykorzystanie potencjału drzemiącego w tej dynamicznie rozwijającej się społeczności.