Nadtlenek wodoru a wstrząs septyczny

Nowe odkrycie naukowców wskazuje, że toksyczne produkty uboczne przemiany materii mogą mieć kluczowe znaczenie w patogenezie wstrząsu septycznego. W publikacji, która ukazała się w majowym wydaniu magazynu Word Journal of Critical Care Medicine, naukowcy sugerują, że wstrząs septyczny jest zaburzeniem metabolicznym wynikającym z nadmiernej akumulacji nadtlenku wodoru we krwi.
Wstrząs septyczny jest stanem zagrażającym życiu, który jest związany z ogólnoustrojową odpowiedzią organizmu na zakażenia drobnoustrojami. Wstrząs septyczny jest najczęstszą przyczyną zgonów na szpitalnych oddziałach intensywnej terapii, a w przypadku rozwinięcia się niewydolności wielonarządowej, umieralność zdrowie może sięgać 80%. Z tego powodu naukowcy ponownie przyjrzeli się jej mechanizmowi.
Dotychczas za wstrząs septyczny obwiniana była nadmierna reakcja układu odpornościowego na czynnik zakaźny. zdrowie Jednakże przeprowadzono liczne badania, które wskazywały, że odpowiedź immunologiczna w trakcie wstrząsu septycznego nie różni się specjalnie od tej, której zdrowie przyczyną są oparzenia, czy ciężkie urazy. Jedyna różnica polega na czasie trwania i intensywności zdrowie zapalenia ogólnoustrojowego. Wywołuje to poważne wątpliwości, co do roli układu odpornościowego w rozwoju szoku septycznego.
Objawami sepsy między innymi są tachykardia, trwale utrzymująca się wysoka gorączka, przyspieszony oddech, a także zwiększona synteza białek. Konsekwencją tego jest między innymi zdrowie wzmożony metabolizm komórkowy, co generuje dużą ilość toksycznych dla organizmu produktów ubocznych, takich jak nadtlenek wodoru (H2O2).
Nadtlenek wodoru jest ubocznym badanie produktem normalnego metabolizmu komórkowego, jednak jego nadmierna akumulacja we krwi może spowodować badanie uszkodzenie naczyń włosowatych. Konsekwencją badanie  tego są charakterystyczne dla wstrząsu badanie septycznego zaburzenia – dysfunkcja mikrokrążenia, mikroangiopatia zakrzepowa i oporne na leczenie niedociśnienie. W rezultacie dochodzi do niewydolności wielonarządowej, która jest najczęstszą przyczyną śmierci pacjenta.
Teorię naukowców potwierdza wysoki poziom nadtlenku wodoru zmierzony w surowicy i moczu pacjentów ze wstrząsem badanie septycznym.

Teorię naukowców potwierdza wysoki poziom nadtlenku wodoru zmierzony w surowicy i moczu pacjentów ze wstrząsem septycznym.

Ten nowy pogląd na patogenezę wstrząsu septycznego może przyczynić się do powstania terapii, która mogłaby zapobiegać i odwracać skutki zdrowotne związane z zakażeniem ogólnoustrojowym. Obecnie naukowcy pracują nad protokołem badań klinicznych i maja nadzieję na dofinansowanie ich wstępnych dokonań, których rezultaty mogą uratować życie milionom ludzi na całym świecie.