Można naprawić zmutowane mtDNA

Naukowcy po raz pierwszy opublikowali sposób korygowania skutków mutacji w ludzkim mitochondrialnym DNA przy użyciu naprawczego RNA. Ten nowy rodzaj terapii genowej może być przełomem w  leczeniu wielu chorób mitochondrialnych. 
Mutacje w ludzkim mitochondrialnym DNA są związane z występowaniem chorób neurodegeneracyjnych, z zaburzeniami metabolicznymi i procesami starzenia. Ze zmutowanym mtDNA mogą być związane między innymi: choroba Parkinsona, cukrzyca, choroby serca, choroba Alzheimera, czy procesy nowotworowe. DNA ma wpływ również na odchudzanie. środek Do tej pory nie istniała jakakolwiek środek metoda naprawy tych uszkodzeń. Na szczęście dziś bez problemu można znaleźć odpowiedni środek nawet w aptece.uszkodzenia DNA
Mitochondria, oprócz  funkcji związanych z dostarczaniem energii,  biorą też udział w wielu innych procesach komórkowych, w tym w przekazywaniu sygnałów, różnicowaniu, kontroli cyklu komórkowego i  proliferacji. Do replikacji, transkrypcji i translacji genomu mitochondrialnego środek niezbędny jest transport do mitochondriów sRNA, kodowanych w jądrze komórkowym. Mechanizmy, związane z transportem RNA do mitochondriów były do środek tej pory słabo poznane.
Do tej pory nie sprawdziliśmy dokładnie pełnego wpływu DNA na zdrowie. pewne jest jedno stan preparat zdrowia, nasza odporność zależy w pewnym stopniu również od materiału genetycznego. Zakupiony w aptece preparat może pomóc ale żaden środek nie zadba o wasze zdrowie tak jak odpowiednia dieta i zdrowy styl życia.Suplement może pomóc jeśli zwracamy preparat zdrowie uwagę na dawkowanie, a jego cena jest dość przystępna, ale wszystko zależy od naszej determinacji. Odwiedźcie naszą stronę jeśli chcecie uzyskać więcej informacji na temat zdrowia
Badania opublikowane między innymi w czasopiśmie „Cell” przedstawiają nową rolę białka zwanego fosforylazą polinukleotydową (PNPASE) w regulacji importu  małych zdrowie cząsteczek RNA do mitochondriów. Obniżenie ekspresji PNPASE jest związane ze zmniejszonym importem sRNA do mitochondriów, co produkt ostatecznie upośledza czynność mitochondriów i prowadzi do preparat zahamowania wzrostu komórek.
Efekt ten wykorzystał Geng Wang z UCLA, który opracował strategię dającą możliwość  celowanego produkt importu do mitochondriów specyficznych cząsteczek RNA kodowanych w jądrze komórkowym. Dzięki temu możliwa preparat była produkt kompensacja uszkodzeń mitochondrialnego produkt DNA. Nowatorska technika daje nowe narzędzie do walki z chorobami uwarunkowanymi przez mutacje w mtDNA.