Clostridium difficile – bać się czy nie?

Słyszy się wiele historii o zakażeniach Clostrdium difficile, ale właściwie co to jest, jak przebiega? Skąd wzięło się w naszym życiu i jak możemy się zarazić? Czy faktycznie powinniśmy obawiać się infekcji tym patogenem?

Każde schorzenie rządzi się swoimi prawami. Dana jednostka chorobowa mimo tego, że jest do siebie podobna u różnych ludzi, może odstawać od ogólnie przyjętego schematu. Albert Camus powiedział: „Cho­roba jest klaszto­rem, który ma swoją re­gułę, swoją as­cezę, swoją ciszę i swo­je natchnienia.”

W środowisku krążą historie o piorunującym pogorszeniu zdrowia sąsiadki, która poszła do lekarza z bólem kolana a wróciła z cukrzycą, nadciśnieniem. Po kolejnych wizytach zaczęła chodzić o kulach, doszły problemy z wątrobą i tak dalej. Słyszymy „ Ja to nie idę do lekarza bo na pewno mi coś wykryje, a potem to już się posypię”. Chyba większość osób obawia produkt się, że po wizycie w szpitalu lub też rozpoczęciu leczenia skończy bardziej chora niż była. Jest to jednak jeden z wielu mitów krążących w środowisku. Lekarz nie powoduje produkt chorób tylko je diagnozuje. Faktycznie – są choroby związane z opieką medyczną. produkt Trudno w środowisku szpitalnym całkowicie wykluczyć możliwość infekcji, zwłaszcza na oddziałach leczących pacjentów o obniżonej odporności. Takim właśnie patogenem jest Clostrdium difficile – celującym w najsłabsze ogniwo.
Bakterie od zawsze stanowią dla człowieka jedno z największych zagrożeń. Od pokoleń niszczą nasze zdrowie choć, są też takie, które pomagają. Nie da się jednak ukryć, że większość drobnoustrojów działa na zdrowie wyniszczająco. Jak temu przeciwdziałać? Otóż w sklepach internetowych i aptekach sprzedaje się rozmaite suplementy i preparaty, które pomagają w walce z drobnymi produkt produkt zabójcami. W dzisiejszych rozwiniętych czasach istnieje preparat na wszystko. Nie ważne jaka dręczy cię dolegliowość  na wszystko znajdzie się odpowiedni środek. Wszystko to w przystępnej cenie.  Jeśli interesuje cie twoje zdrowie na naszej stronie znajdziesz wiele przydatnych informacji.

Co to w ogóle za bakteria?Co to w ogóle za bakteria

C.difficile to beztlenowa, Gram-dodatnia przetrwalnikująca laseczka, która może znajdować się w naszych jelitach. Nie zawsze wywołuje ona jednak chorobę. Zdrowie nie zawsze jest zagrożone. Okazuje się, że u 3% dorosłych i 2/3 niemowląt nie obserwuje się symptomów chorobowych. Zmiany pojawiają się dopiero, gdy równowaga flory jelitowej zostaje zaburzona np. przez długotrwałe stosowanie antybiotyków. produkty te w nadużyciu zawsze mogą zaszkodzić. Dawkowanie  suplement jest istotne. Korzystne wtedy dla namnażania suplement C.difficile warunki środowiska sprzyjają wytwarzaniu wysokiego poziomu toksyn, które z kolei są odpowiedzialne za dawkowanie obserwowane objawy takie jak biegunka różnego nasilenia, czasem zapalenie jelit, podwyższona temperatura ciała, utrata apetytu, suplement nudności czy ból brzucha. Oczywiście nie suplement  każda infekcja przebiega tak samo. Obraz kliniczny może przybierać postać od łagodnej biegunki do ciężkiego zapalenia suplement jelita grubego z niedrożnością i okrężnicą olbrzymią (megacolon toxicum). Zwykle pojawia się także leukocytoza

Skąd i od kiedy właściwie wiemy o Clostridium difficile?

Historia Clostridium difficile sięga roku 1935, kiedy to opisano tą bakterię jako fizjologiczną florę jelitową niemowląt. Co ciekawe, ci sami autorzy stwierdzili, że ten mikroorganizm środek produkuje toksynę letalną dla myszy . Inne badania, prowadzone przez Smith – autorytet w dziedzinie Clostridium, wskazały środek na brak istotności biologicznej C.difficile w infekcjach dawkowanie pozajelitowych. Kolejne lata badań pozwoliły na uzyskanie wiedzy o różnych środek cechach bakterii. Eksperymenty na świnkach morskich, w których środek  badano wywołaną penicyliną śmierć zwierząt, pozwoliły na odkrycie zmian cytopatcznych w próbkach kału. Po raz pierwszy zidentyfikowano wtedy cytotoksynę C.difficile .Skąd i od kiedy właściwie wiemy o Clostridium difficile
Dziś wiadomo, że C.difficile wiąże się nierozerwalnie z rzekomobłoniastym zapaleniem jelit (ang. pseudomembranous colitis, PMC). Wiedza ta jednak nie pojawiła się szybko. Pomimo tego, że pierwsze wzmianki o PMC pochodzą z 1893 roku, dopiero w latach 60. XX wieku skojarzono to schorzenie ze stosowaniem antybiotyków. Nie powiązano wtedy jednak PMC z właściwym patogenem. Podejrzewano, że czynnikiem etiologicznym dawkowanie jest Staphylococcus  cena aureus i podano wankomycynę, która wykazuje także działanie wobec C.difficile. Uzyskano w ten sposób mylne wyobrażenie schorzenia. Era C.difficile rozpoczęła się dopiero w 1974 roku, gdy pacjenci otrzymujący klindamycynę rozwinęli PMC, a próbki kału były negatywne pod względem S.aureus. Zwrócono wówczas uwagę na potrzebę dokładnego scharakteryzowania „klindamycynowego zapalenia jelit”. Pierwsze prace nad wykryciem C.difficile pochodzą z 1978 roku. Zbadano wtedy próbki kliniczne z brytyjskiego szpitala w Birmingham, gdzie  C. difficile było przyczyną endemii na oddziale chirurgicznym .
Historia badań nad C.difficile jest długa, a prace można by wymieniać jeszcze przez wiele akapitów. Warto tutaj jeszcze wspomnieć diagnostyce tej bakterii. Pierwszy test diagnostyczny to test neutralizacji cytotoksyczności przez C.sordellii lub antytoksynę C.difficile. cena Zarówno toksyna A jak i B są toksynami cytopatycznymi, ale toksyna B posiada dodatkową cechę – wywołuje 1000 – krotnie silniejszy efekt w niejelitowych liniach komórkowych . Specyficzność i czułość tego badania jest bardzo wysoka, niestety dawkowanie  jest to badanie zbyt kosztowne i czasochłonne, stąd też w laboratoriach nie stosuje się hodowli komórkowych. Ten problem został rozwiązany poprzez rozwój innych metod diagnostycznych takich jak aglutynacja lateksowa, dot immunoblot, PCR, hodowla bakterii z kału na podłożu selektywnym czy EIA.

Jak można się zarazić?

Zakażenie następuje drogą fekalno-oralną – przez kontakt z chorym lub środowiskiem skontaminowanym tym mikroorganizmem. Nie oznacza to jednak od razu choroby cena . Muszą zaistnieć pewne czynniki sprzyjające takie jak np. antybiotykoterapia.  dawkowanie Stosowanie niektórych antybiotyków wiąże się z szczególnie wysokim ryzykiem schorzenia \
Wśród czynników ryzyka wymienia się oprócz przyjmowania antybiotyków także podeszły wiek, zaburzenia obniżające sprawność układu immunologicznego, operacje/zabiegi w obrębie rejonu żołądka i jelit, długotrwała hospitalizacja (podnosi ryzyko kolonizacji C. difficile do 20-30%) czy poważna choroba podstawowa. Niegdyś zakażenia C.difficile były opinie problemem wyłącznie szpitalnym, obecnie coraz częściej spotyka się infekcje w domach dawkowanie  opieki seniorów .

Niezmiernie ważnym aspektem w kontaktach z zakażonym jest higiena rąk.

Zwykle jest ona kluczowym elementem prewencyjnym, ale w przypadku C.difficile nabiera to szczególnego znaczenia ze względu na tworzenie spor, które czynią bakterię niewrażliwą na wiele środków dezynfekcyjnych. Przypadki zakażeń w szpitalu są traktowane środek zgodnie z przyjętymi przez daną jednostkę zasadami, zwykle izolowane i analizowane przez Zespół Kontroli Zakażeń.
Nie należy bagatelizować nosicielstwa C. difficile. Pomimo tego, że jest ono stwierdzane zaledwie u 3% populacji, to u pacjentów hospitalizowanych odsetek ten wzrasta do 20-40 %, a u noworodków i niemowląt opinie nawet 50-60% .

W jaki sposób diagnozuje się infekcję C.difficile?

Pierwszym krokiem diagnostycznym jest zaobserwowanie specyficznych objawów oraz wywiad z pacjentem. U 90% przypadków w wywiadzie stwierdza się stosowanie antybiotyków od 1 do 8 środek tygodni przed wystąpieniem objawów. W skrajnych przypadkach symptomy pojawiają się po 1 dniu leczenia lub nawet po 10 tygodniach od zakończenia antybiotykoterapii.
Uzyskana w ten sposób wiedza pozawala na przedsięwzięcie odpowiednich środków ostrożności już na etapie przyjęcia do szpitala. W przypadku podejrzenia infekcji C.difficile stosuje się badania diagnostyczne polegające na stwierdzeniu obecności tej bakterii w kale biegunkowym poprzez wykonanie posiewu lub wykrycie antygenu (dehydrogenazy glutaminianowej, opinie  GDH) lub toksyn (A i B). Można także wykryć toksyny odczynem aglutynacji lateksowej oraz neutralizacji cytotoksyczności w hodowli komórkowej .

Czułość i swoistość różnych testów została przedstawiona w tabeli 2. Należy pamiętać, że każda metoda ma swoje ograniczenia. Przykładowo wykrywanie toksyn A i B u dzieci poniżej 1 r.ż. nie jest zalecane, ponieważ odsetek nosicielstwa C. difficile, także toksynotwórczych jest wysoki w tej grupie wiekowej .

Obecnie najczęściej używa się testów immunoenzymatycznych, głównie ze względu na szybkość uzyskania wyniku. Ciągłe dążenie do doskonałości testu diagnostycznego doprowadziło do momentu, w którym na rynku dostępne są wysokiej jakości szybkie testy środek diagnostyczne w kierunku C. difficile, zarówno w wersji dwuetapowej (najpierw GDH, potem toksyny) jak i jednoetapowej (równocześnie GDH i toksyny). Każdy z wariantów posiada swoje wady i zalety, dlatego też powinny one być dobierane przez opinie laboratoria według swoich potrzeb i możliwości.Jak można się zarazić
Przykładowo stwierdzenie w szybkim teście kasetkowym obecności GDH i braku toksyn nie daje 100% pewności braku obecności toksynotwórczego szczepu. Istnieje prawdopodobieństwo nie wykrycia niskich stężeń toksyn w obecności substancji wiążących lub dezaktywujących w kale. Dlatego też wynik należy interpretować w odniesieniu do objawów klinicznych i postępować zgodnie z zaleceniami ASM. Innym przykładem trudności diagnostycznych jest niewykrycie obecności GDH przy równoczesnym pozytywnym wyniku toksyn. W takiej sytuacji środek  należy wziąć pod uwagę efekt prozonowy, możliwość degradacji GDH w próbce oraz prawdopodobieństwo rybotypu C.difficile nie wykrywanego cena przez test lub opinie infekcji C.sordellii.
Schemat diagnostyki różni się w zależności produkt od stosowanej metody. Może on być wieloetapowy (przynajmniej dwuetapowy), gdy rozpoczynamy diagnostykę od testu w kierunku cena GDH lub jednoetapowy (nie zawsze) w przypadku stosowania testu równocześnie określającego GDH produkt  i toksyny lub testu amplifikacji kwasów nukleinowych (NAAT).